Oferta

Zajmuję się kompleksową diagnostyką i terapią chorób serca i układu naczyniowego. Zakres leczonych przeze mnie chorób obejmuje m.in.:

  • nadciśnienie tętnicze
  • chorobę niedokrwienną serca (chorobę wieńcową)
  • dusznicę bolesną
  • miażdżycę
  • hipercholesterolemię
  • arytmie (zaburzenia rytmu serca i przewodnictwa)
  • kołatania serca
  • zawał serca, stan po zawale serca
  • niewydolność serca
  • wrodzone i nabyte wady serca

W ramach gabinetu dysponuję 12-odprowadzeniowym aparatem ekg, a w sytuacjach gdy konieczna jest dalsza diagnostyka – wykonuję także badania echo serca, USG doppler tętnic szyjnych, holter ekg i ciśnieniowy oraz testy wysiłkowe.

Zajmuję się także kwalifikacją pacjentów do zabiegów wewnątrznaczyniowych – w tym m.in. koronarografii, ablacji zaburzeń rytmu serca oraz implantacji rozrusznika serca, a także do operacyjnego leczenia wad serca i choroby wieńcowej. W praktyce lekarskiej często zajmuję się ponadto konsultowaniem osób trenujących lub planujących rozpocząć amatorskie uprawianie sportu.

Istnieje także możliwość uzyskania zaświadczenia o stanie zdrowia oraz zwolnienia lekarskiego czy kontynuacji recepty na leki stale stosowane.